TUYÊN TRUYỀN VỀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Lượt xem: 241

UBND XÃ NGHĨA TÂN

BAN VĂN HÓA TT-TT

***

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Nghĩa Tân, ngày 16  tháng 02 năm 2022

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

PHỐ BIẾN MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHÁP LUẬT

TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng những ngày qua ngày càng tăng, là do một số bộ phận người dân chủ quan, lơ là, thiếu ý thức trách nhiệm và chưa tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. UBND xã, Ban văn hóa thông tin xã tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong xã một số quy định của Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau:

 

I. Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời gian áp dụng biện pháp chống dịch đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với người có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời gian áp dụng biện pháp chống dịch đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Theo quy định điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính y tế)

II. Hành vi vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Hành vi vứt khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, cụ thể như sau:

1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:

c. Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

d. Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ đối hành vi vứt, thải  rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị.

III. Người có hành vi che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh covid- 19 bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với người có hành vi che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh covid-19 theo quy định điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

IV. Người có hành vi không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh covid-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh bị xử phạt như sau:

Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với người có hành vi che dấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh covid-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

V. Người có hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000đ dến 3.000.000đ đối với người có hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm theo điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

VI.Cá nhân, tổ chức có hành vi không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng trong vùng có dịch bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với một trong các hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

VII. Đối hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch Covid -19 bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ đối với hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch covid-19 theo quy định điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

VIII.Những trường hợp trốn khỏi khu cách ly hoặc từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bị xử lý như sau:

Người mắc COVID-19 ( Bệnh truyền nhiễm nhóm A) có hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

-Phạt tiền từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ đối hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định  cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

-Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tghực hiện cách ly Y tế, cưỡng chế cách ly y tế  đối với hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan mnhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới hoặc mang  tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

* Ngoài ra, tùy tính chất mức độ làm lây lan dịch bệnh, người có hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm cố ý làm lây lan dịch bệnh theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật hình sự năm 2015, cụ thể như sau:

+ Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:

1.Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000đ

đến 200.000.000đ hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

a. Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y Tế:

b.Làm chết người:

3.Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm

a. Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

b. Làm chết 02 người trở lên

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm:

* Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bênh COVID -19, Hội đồng thẩm phẩm Tòa  án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản số 45/TANDTC-PC ngày 30/03/2020 về việc xét xử tội phạm liên quan đến dịch bênh COVID- 19

Theo đó, tại điểm 1.1, điểm 1.2 mục 1 công văn 45/TANDTC-PC  đã hướng dẫn xác định  tội danh theo quy định của Bộ Luật hình sự đối với người có hành vi trốn khỏi khu cách ly hoặc từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế như sau:

-Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch COVID-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “ hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyễn nhiễm cho người.

+ Trốn khỏi nơi cách ly

+ Không tuân thủ  quy định về cách ly

+ Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly

+ Không khai báo Y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

-Người chưa bị xác định mắc bệnh COVID – 19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000đ trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295:

+ Trốn khỏi khu vực bị cách ly; khu vực bị phong tỏa

+ Không tuân thủ quy định cách ly

+ Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly

+ Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối:

IX.Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch gây hậu quả nhgiêm trọng thì bị xử lý như sau:

 Ngày 30/03/2020, Hội đồng thẩm phẩm Tòa  án nhân dân tối cao đã ban

hành văn bản số 45/TANDTC-PC ngày 30/03/2020 về việc xét xử tội phạm liên

quan đến phòng, chống  dịch bệnh COVID- 19, Tại điểm 1.10 mục 1 công văn 45/TANDTC-PC  quy định như sau:

“1.10. Người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự quy định như sau:

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều179, 308 và 376 của Bộ luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a. Làm chết người;

b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d. Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ;

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a. Làm chết 02 người;

b.Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c. Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000đ đến dưới 1.500.000.000đ.

 3. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm;

a. Làm chết 03 người trở lên;

b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở  lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c. Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị  cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

TM. BAN VĂN HÓA TT-TT

PCT. UBND KIÊM TRƯỞNG BAN

Lê Văn Dân

 

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tân - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang