Tin mới


Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
96kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
2 Công nhận hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
3 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
4 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
6 Chứng thực di chúc Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
10 Thôi làm hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
11 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
12 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
13 Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
14 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
15 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
16 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
17 Liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
18 Liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
20 Đăng ký lại khai tử Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Tân
12345
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tân - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang