Thực hiện cải cách hành chính về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại các điểm giao dịch của Bưu điện.
Lượt xem: 20

Thực hiện cải cách hành chính về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại các điểm giao dịch của Bưu điện.